14202572_1258415174198340_8193982449803571232_n

Dupa cum vedeti,
Suntem Asociatia Birth & Building Center !
Toate proiectele noastre se vor desfasura acum intr-un cadru in care putem sa crestem mai mult in societate,
Sa educam,
Sa promovam valorile,
Sa ne implicam in comunitate,
sa daruim celorlalti ceea ce am primit.
Asociatia Birth & Building Center
Construieste inca de la nastere
Si sustine familie in toate etapele sale
De crestere emotionala.
Te asteptam alaturi de noi!
Poti fi membru voluntar
Membru sustinator
Membru activ

 

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI

Art. 2. – Asociaţia „BIRTH & BUIDING CENTER” este înfiinţată prin exprimarea voinţei de asociere a membrilor fondatori.

Art. 3. – Scopul asociaţiei şi activităţile sale vizează:
Promovarea bunelor practici, modernizarea atitudinilor si a mentalitatilor in domeniul sarcinii, nasterii si alaptarii.
Sensibilizarea societatii contemporane, locale si nu numai fata de actul nasterii naturale, alaptarii.
Definirea si estimarea valorilor naturale. Prin valori naturale se intelege adoptarea unui stil de viata sanatos: preventie, ingrijire, alimentatie.
Promovarea si implementarea valorilor naturale prin programe de educatie, informare in domeniile: medicina, psihologie, educatie prenatala si postnatala, educatie prescolara, scolara.
Implicarea directa si/sau indirecta cat si promovarea initiativelor legislative privind drepturile femeilor fara a se limita la perioada sarcinii, nasterii si alaptarii, drepturile pacientului si programe de lucru in maternitatile publice si/sau private din Romania.
Participarea la initiative legislative in ceea ce priveste drepturile moaselor la nastere in unitatile spitalicesti precum si/sau in orice alt mediu inclusiv decontarea de catre institutiile abilitate a serviciilor prestate de acestea.
Militarea pentru libertatea familiilor de a lua decizii bazate pe cunoastere si orientate spre nevoile individuale ale familiilor si copiilor.
Promovarea drepturilor femeii de a fi informata corect si complet in legatura cu deciziile privind sarcina, nasterea si alaptarea.
Formarea specialistilor în domeniile: medicina, psihologie, educatie prenatala si postnatala, consilieri, invatamant prescolar, scolar prin folosirea unei diversitati de metode care sa asigure dezvoltarea armonioasa.
Promovarea cadrului legislativ privind noi profesii in domeniile complementare sarcinii, nasterii, alaptarii, educatiei timpurii.
Organizarea de cursuri, seminarii, conferinte, dezbateri publice si in mass-media si orice alte manifestari de natura publica sau privata, în domeniul educatiei prenatala si postnatala, medicina, psihologie, invatamant
Facilitarea accesului publicului larg la informatii şi la rezultatele cercetarilor stiintifice bazate pe dovezi în domeniul perinatalitatii, postnatal, educatie in familie, educatie institutionalizata prin organizarea unor campanii de informare, manifestatii publice şi alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii, cât şi prin realizarea şi editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice si alte materiale informative.
Acordarea serviciilor de consultanta, consiliere şi psihoterapie persoanelor si/sau grupurilor de persoane, in perioada prenatala si postnatala.
Stabilirea de legături de colaborare cu organizatii similare din tara si strainatate, pentru îndeplinirea scopului propus.
Promovarea de proiecte legislative in vederea optimizării cadrului legal ce reglementează libertatea pacientului de a alege prezenta în travaliu, la naştere şi postpartum a unei persoane specializate în acordarea de sprijin psihologic, emotional şi informational femeii parturiente sub denumirea de “doula” şi a unei persoane apropiate/familiare inclusiv în maternitati.
promovarea de proiecte legislative in vederea crearii cadrului legal pentru posturi de consilier în alaptare şi posturi de consilier psiholog specializat în domeniul perinatalitatii si atasamentului in fiecare sectie de maternitate din România.
Dezvoltarea de programe proprii si in parteneriat cu instituţii de stat, private si alte organizatii nonguvernamentale din ţară şi din străinătate în vederea sustinerii sarcinii, nasterii, alaptarii si educatiei pentru familie si asigurarea serviciilor conform metodelor de educatie benefice dezvoltarii acesteia.
Dezvoltarea colaborarii cu institutiile medicale, invatamant pentru formarea personalului sanitar, educatie prenatala, invatamant, psihologie in domeniul: mama, copilul, familia
Colaborarea cu institutiile acreditate care participa la formarea continua a specialistilor
Reprezentarea drepturilor membrilor asociatiei in relatia cu institutiile statului, persoane fizice si juridice, inclusiv in instanţă.
Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.
Initierea si realizarea unor programe de educatie prenatala, postnatala

In vederea indeplinirii scopului sau, Asociatia BIRTH & BUIDING CENTER isi propune atingerea urmatoarelor obiective:
Coordonarea unor activitati de cercetare, documentare si reprezentare a valorilor naturale care prevad adoptarea unui stil de viata sanatos: preventie, ingrijire, alimentatie.
Formarea unui cadru de difuzare a informatiei culturale in/prin mediile de comunicare(presa scrisa,mediul audio/vizual si online)
Atragerea specialistilor(medici, psihologi, pedagogi, consilieri alaptare, doula, jurnalisti)si a mediului de afaceri in proiecte care implica valorile natural sprijinite de asociatie.
Initierea si dezvoltarea unui business creativ (expertiza, promovare, expunere, vanzare)
Colaborari si parteneriate media, cu institutii medicale, de invatamant si cultura – Identificarea si sprijinirea tinerilor interesati de valori naturale.
Desfăsurarea de activităti publicistice si editoriale (editarea si tipărirea, pe orice tip de suport a productiilor realizate in cadrul manifestarilor stiintifice si a cercetarii stiintifice,a lucrărilor scrise de membrii asociatiei, monografii locale, studii si cercetări interdisciplinare, organizarea lansării acestora si orice alte activităti de promovare a culturii) si organizarea unor actiuni de valorificare a cercetarii culturale prin festivaluri locale, nationale si international
Organizarea si/sau participarea la manifestări culturale, stiintifice si cercetare stiintifica, cu caracter local, national si international (simpozioane, congrese, cercuri seminarii, cenacluri, expozitii, mese rotunde, reuniuni periodice ale membrilor, etc).
Colaborarea cu alte organizatii, institutii si persoane independente din tară sau din străinătate care au obiective comune cu ale asociatiei si schimbul de informatii cu acestea.
Sprijinirea din punct de vedere financiar si logistic a proiectelor culturale ale ASOCIATIEI;
Reprezentarea din punct de vedere legislativ interesele profesionale, economice, financiare, sociale si culturale ale institutiilor din acest domeniu.
Acordarea de premii si titluri.
Consiliere profesionala si facilitarea accesului la programe de asistenta internaţională în domeniul dezvoltării nașterii naturale, alăptării și creșterii copiilor în conformitate cu valorile naturale în România, protejării şi valorificării valorilor naturale;
Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale, din România sau din alte ţări, pentru realizarea de activităţi comune conforme scopurilor ASOCIAŢIEI BIRTH & BUIDING CENTER, inclusiv pe calea afilierii ASOCIAŢIEI BIRTH & BUIDING CENTER la alte organisme naţionale şi internaţionale;
Căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor ASOCIAŢIEI BIRTH & BUIDING CENTER;
Desfăşurarea prin societăţi comerciale înfiinţate în conditiile art. 47 din O.G. nr. 26/2000 sau în mod direct, în baza art. 48 din acelaşi act normativ, a oricăror activităţi comerciale de natură să producă venit, destinat în exclusivitate realizării scopurilor Statutare ale ASOCIAŢIEI BIRTH & BUIDING CENTER.

Liliana Tudose,

Presedintele Asociatiei Birth & Building Center

Contacteaza-ne

Comentarii

comentarii